Dynamic Info Screen

Dynamic Info Screen

Dynamic Info Screen là một chương trình để tạo kỹ thuật số signage giải pháp
Người dùng đánh giá
4.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
0.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 10 giải thưởng
Dynamic Info Screen là một chương trình để tạo kỹ thuật số signage giải pháp dùng tiêu chuẩn PC máy tính chạy Windows. An thông tin màn hình dự án gồm có nhiều cảnh không hay đi đâu mỗi trường có phải làm khác lọc cho loại thông tin đó. Một hoàn thành thông tin màn hình dự án transferrable với bất kỳ con số máy tính cách rất đơn giản bằng chép của sơ, và sơ kể cả runtime dung biên tập.
Thông tin được cập nhật vào: